1 . Základní charakteriskika testu.

Začátek testu: 24.9.2003 (zástav na halu)
Konec testu: 2.12.2003 (konec výkrmu kachny)
16.12.2003 (konec výkrmu kačeři)
Mezinárodní
testování
drůbeže, s.p.
Ústrašice

Prověřen byl 1 vzorek.
Velikost vzorku: 400 kusů (200 kačen a 200 kačerů).
Technologie výkrmu: Vylíhlá kachňata byla zvážena a zastavena do boxů odděleně podle pohlaví. Výkrm probíhal v hale bez přístupu do venkovního výběhu.
V 70 dnech byly kachny zváženy a u 10 kusů byla provedena jatečná výtěžnost. Test kačerů pokračoval do stáří 84 dnů, kdy byli zváženi a opět u 10 kusů byla provedena jatečná výtěžnost.
Napájení bylo zajištěno automatickými napaječkami, krmení bylo přístupné v poloautomatických tubusech, větrání a teplota v hale byly regulovány automaticky.

Teplota:
pod kvočnou
okolní
1 – 7 dní
37°C
27°C
8 – 14 dní
34°C
24°C
15 – 21 dní
31°C
22°C
22 – konec testu
minimálně 18°C
Světelný režim : 0 – 7 dnů věku – 24 hodin světla
8 – 21 dnů věku – 12 hodin světla
22 – konec testu – 24 hodin světla
Intenzita světla: 1 – 21 dnů věku – 15 luxů
22 – konec testu – 5 luxů
Hustota obsazení: kachny : 9 ks/ m2
kačeři : 5ks / m2
Krmivo: VKCH 1 IT 1-35 dnů, VKCH 2 IT 36 – 48 dnů
Rozbor směsí : (obsah živin)
VKCH 1 IT drcená
obsah dle lab. rozboru
ME MJ / kg
12,1
NL %
22,6
Tuk %
4,5
VKCH 1 IT granulovaná
obsah dle lab. rozboru
ME MJ / kg
12,1
NL %
19,1
Tuk %
6,3

2. Veterinární opatření.

Preventivně byl podáván Combinal AD 3. Od 21. dne věku přidáván Celaskoj jako prevence proti stresu.

3. Způsob zpracování výsledků.

Souhrnné výsledky testace včetně statistik jsou uvedeny v následujících tabulkách :

Tab. č. 1 Výsledky líhnutí a výkrmu 70 a 84 dnů
1/b Výsledky líhnutí dle boxů
2 Výsledky jatečného rozboru
3 Ztráty v období výkrmu
4 Statistické hodnocení kačeři ve věku 84 dní
4 Statistické hodnocení kačeři ve věku 70 dní

Ve statistickém hodnocení jsou uvedeny základní charakteristiky souboru: průměr, směrodatná odchylka, střední chyba průměru, variační koeficient.

Výsledky líhnutí a výkrmu
číslo testu: 65
tabulka č. 1
Název
vzorku
Čís.
vzor.
Počáteční stav 1-den. Prům. hmotnost Průměrná živá hmotnost a spotřeba krmiva na konci výkrmu
kachny kačeři 1.den
kachen
1.den
kačerů
kachny ve věku 70 dní kačeři ve věku 84 dní
živá hmotnost spotř. krm./1kg ŽH živá hmotnost spotř. krm./1kg ŽH
ks ks g g ks g g ks g g
Barbaria 1 200 200 46,0 47,1 199 2558,3 3093,6 194 4589,0 3232,7

Výsledky líhnutí a výkrmu
číslo testu: 65
tabulka č. 1 box

Název
vzorku
Čís.
vzor.
Počáteční stav 1-den. Prům. hmotnost Průměrná živá hmotnost a spotřeba krmiva na konci výkrmu
kachny kačeři 1.den
kachen
1.den
kačerů
kachny ve věku 70 dní kačeři ve věku 84 dní
živá hmotnost spotř. krm./1kg ŽH živá hmotnost spotř. krm./1kg ŽH
ks ks g g ks g g ks g g
Barbaria 1 100 100 46,0 47,1 99 2557,5 3078,7 98 4648,5 3151,1
Barbaria 1 100 100 46,0 47,1 100 2559,2 3108,4 96 4528,3 3318,2

Výsledky jatečného rozboru
číslo testu: 65
tabulka č. 2

Název vzorku Čís. vzor Po-
hlaví
Hmotnost Podíl
adb.
tuku z
živé
hmot.
Prsní svalovina s kůží Stehen. svalovina s kůží Svalovina celk. s kůží Jatečná
živá hmot. jateč. trupu drobů adb.
tuku
hmot-
nost
% podíl ze hmot-
nost
% podíl ze hmot-
nost
% podíl ze
živé hmot. jateč. trupu živé hmot. jateč. trupu živé hmot. jateč. trupu hod-
nota
výtěž-
nost
g g g g % g % % g % % g % % % %
Barbaria 1 1
2
4640
2535
3166
1718
356
200
60
46
1,3
1,8
837
417
18,0
16,4
26,4
24,3
628
341
13,5
13,4
19,8
19,8
1464
758
31,6
29,9
46,2
44,1
68,2
67,8
75,9
75,7

Výsledky jatečného rozboru bez kůže
číslo testu: 65
tabulka č. 2b

Název vzorku Čís. vzor Po-
hlaví
Hmotnost Podíl
adb.
tuku z
živé
hmot.
Prsní svalovina s kůží Stehen. svalovina s kůží Svalovina celk. s kůží Jatečná
živá hmot. jateč. trupu drobů adb.
tuku
hmot-
nost
% podíl ze hmot-
nost
% podíl ze hmot-
nost
% podíl ze
živé hmot. jateč. trupu živé hmot. jateč. trupu živé hmot. jateč. trupu hod-
nota
výtěž-
nost
g g g g % g % % g % % g % % % %
Barbaria 1 1
2
4640
2535
3166
1718
356
200
60
46
1,3
1,8
656
322
14,1
12,7
20,7
18,7
500
245
10,8
9,7
15,8
14,3
1156
566
24,9
22,3
36,5
33,0
68,2
67,8
75,9
75,7

Ztráty v období výkrmu – kačeři
číslo testu: 65
tabulka č. 3/1

Název vzorku Čís. vzor Úhyn za období Úhyn v kusech podle příčin
1 – 14 15 – 84 1 – 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ks % ks % ks %
Barbaria 1 0 0,0 6 3,0 6 3,0 6

Ztráty v období výkrmu – kachny
číslo testu: 65
tabulka č. 3/2

Název vzorku Čís. vzor Úhyn za období Úhyn v kusech podle příčin
1 – 14 15 – 84 1 – 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ks % ks % ks %
Barbaria 1 0 0,0 1 0,5 1 0,5 1

Diagnóza:

1 – Nemoci virového původu 6 – Zranění 11 – Nemoci z nedostatku vitamínů a stop. látek
2 – Nemoci bakteriálního původu 7 – Nemoci zažívacího ústrojí 12 – Kanibalismus
3 – Nemoci plísňového původu 8 – Nemoci respirátornícho ústrojí 13 – Záněty nevstřebaných žloutkových váčků
4 – Nemoci parazitálního původu 9 – Nemoci pohlavních orgánů 14 – Brakování a ostatní
5 – Nádory 10 – Nemoci pohybového aparátu

Statistické hodnocení – kačeři ve věku 84 dní
číslo testu: 65
tabulka č. 4/1

Název
vzorku
Číslo
vzorku
Počet
kusů
Odhad
průměrné
hmotnosti
Odhad
směrodatné
odchylky
Odhad
variačního
koeficientu
Směrodatná
odchylka
průměru
Přesnost
výběrového
průměru
Směrodatná
odchylka var.
koeficientu
g/ks g/ks % g/ks % %
Barbaria 1 194 4589.0 348.2 7.59 25.0 0.54 0.39

Statistické hodnocení – kachny ve věku 70 dní
číslo testu: 65
tabulka č. 4/2

Název
vzorku
Číslo
vzorku
Počet
kusů
Odhad
průměrné
hmotnosti
Odhad
směrodatné
odchylky
Odhad
variačního
koeficientu
Směrodatná
odchylka
průměru
Přesnost
výběrového
průměru
Směrodatná
odchylka var.
koeficientu
g/ks g/ks % g/ks % %
Barbaria 1 199 2558.3 183.4 7.17 13.0 0.51 0.36