V přípravné, nebo chcete-li klidové fázi rodičovského hejna na snášku se využívá osmohodinový světelný režim. Jednorázovým zvýšením fotoperiody na 14 až 18 hodin a přechodem k přepeřovací krmné směsi na snáškovou (VKCH2) se nastartuje snáška během čtyř týdnů. Při teplotě v halách 15 °C je nástup snáškového období pomalejší.

S nastartováním snášky se chovným kachnám předkládají hnízda (snáškové bedny). Vejce se sbírají každý den. Během prvního snáškového cyklu je na kachnu v průměru 90 až 100 vajec o hmotnosti 9 až 11 dkg. Ve druhém snáškovém cyklu kachna snese kolem 80, ve třetím 60 vajec. Rodičovský materiál se v chovu využívá dva, výjimečně tři snáškové cykly. Chovné kachny (obojího pohlaví) se vyřazují ve věku 22 až 32 měsíců. Vždy před každou snáškou se provádí uznávání chovu, při kterém se za účasti majitelů chovu a po jednom ze státních zaměstnanců plemenářské inspekce a veterinární správy kontroluje původ materiálu. Kladným výsledkem je získání osvědčení pro produkci a líhnutí násadových vajec.

V letošním roce půjde na jaře do prvé snášky 1400 kachen – matek s předpokládanou produkcí 130 000 násadových vajec. Na produkci násadových vajec již sedm let spolupracujeme se dvěma soukromými zemědělci a každý z nich by měl letos dodat 30 000 kusů.