Počtem vylíhnutých kachňat barbarií pokrýváme v této komoditě přes 90% výroby v ČR. Dlouhodobé zkušenosti s ošetřováním nosnic a dokonale propracované technologie skladování vajec a líhnutí zaručují vysokou kvalitu a užitkovost produktu.
Po pečlivém očišťění a desinfekci se násadová vejce ukládají po 96 kusech do předlíhňových lísek, umísťěných pod úhlem 55 stupňů do pojízdných stojanů. Při 12°C se v hodinovém intervalu překlápění mohou vejce skladovat 7 až 14 dnů. Ve výše jmenovaném chovu využíváme moderní líheň Danno Loudeac, francouzské provenience, s roční kapacitou 900 000 kachňat.
V předlíhních udržujeme teplotu okolo 37,3°C a vlhkost přepočítanou na 30 až 32 teplotních stupňů. Patnáctý den po nasazení se kontroluje oplozenost vajec, která dosahuje průměrně 88 procent. Od této kontroly se násada chladí a rosí vodou. V dolíhni, kde je násada poslední tři dny z celkových 35 dnů inkubace, teplotu snižujeme až na 36,9°C, ale současně zvyšujeme vlhkost až na 35 teplotních stupňů.
Pro tuzemské, ale i zahraniční odběratele jsou jednodenní kachňata připravena ve speciálních kartonových obalech pro drůbež. Ročně velkovýkrmci a drobnochovatelé odeberou na 170 000 kachňat.
Produkce barbarie je v porovnání s kachnou pekingskou výrazně dražší, a to z důvodu vyšších nároků na teplotu prostředí, téměř o polovinu nižší snášky, delší doby líhnutí (35 dní) a delší doby výkrmu, která u nových kombinací R71 představuje rozdíl i více než 30 dnů.

Líhně1

Líhnutí násadových vajec barbarií probíhá ve francouzských líhních Danno Loudeac.

Líhně