Rozmnožovací chov kachen barbarií dovezený do Československa v roce 1988 nebyl první, který se na naše území dostal. Několik jedinců si z Francie nechal přivézt již v roce 1936 pan Jůn z Jindřichova Hradce. od něho se pak postupně rozšířily do řady obcí, zejména okolo řeky Nežárky. Například v obci Horní Lhota je chovali Pavlíkovi, Blafkovi, Čurdovi, v Malíkově nad Nežárkou Žáčkovi a další. Známé bylo i křížení samce s kachnou pekingskou. Kachnám se běžně říkalo “francouzska” nebo “němá kachna”. Pro selky bylo potěšující, že “dobře sedí a maso není cítit”. Ze dvorů se postupně vytratily na počátku šedesátých let.

Po několika desetiletích se v Jindřichově Hradci barbarie objevily znovu. Tentokrát v rozmnožovacích chovech o počtu až 1.200 matek na jecno hejno. Po poměrně úspěšných počátcích nastaly obrovské potíže s odbytem v letech 1995 až 1998, kdy se kachna nebo husa téměř nedostala v rodinách na jídelníček a spasitelem zdravé výživy se stalo kuře. Tento neuvěřitelný reklamní trik přerušil snad poprvé až televizní pořad Mňam Prima Vařečka. S radostí jsme tento pořad uvítali, protože lidem ukázal na nutnost rozmanitosti jídelníčku a surovinově i chuťově vyvážené stravy a dokázal, že například kachní prasa nemusí být jen prioritou luxusních restaurací s francouzskou kuchyní, ale že se kachní maso vrací i na stůl českých rodin.

Kachna pižmová je jedinou domácí kachnou, která nepochází z kachny divoké, ale z pižmovky velké, divoce žijící v tropických bažinatých oblastech Střední a Jižní Ameriky. Tuto kachnu zřejmě zdomestikovali indiáni, kteří ji chovali pro velmi chutné maso. Brzy po objevení ameriky byla dovezena i do Evropy, kde se rychle rozšířila. Kachna pižmová se chová v mnoha barevných rázech, z nichž u nás jsou nejčastější v barvě bílé, černé, kovově modré nebo různých barevných kombinacích. I když je mezi našimi drobnochovateli známá již dlouho, s intenzivním chovem se začalo v podstatě až po úspěšném testování užitkových hybridů – tzv. barbarií – v devadesátých letech minulého století. Začaly se k nám pravidelně importovat z Francie v rodičovských kombinacích R-51 (určené k masnému výkrmu) a R-61 (pro produkci jater) v bílé barvě. V České Republice a na Slovensku se pro barbarii užívá také obchodního názvu kachna jindřichohradecká.

pár 71                                   pár 41

Kachna 71                                             Kachna 41

            Finální Produkt 71                                                                                       Finální Produkt 41